ČSSZ se podílí na Portálu veřejné správy

Brno 7. 10. 2003

V úterý 7.10.2003 spustilo ministerstvo informatiky pro veřejnost Portál veřejné správy. Na projektu se významně podílela Česká správa sociálního zabezpečení. Byla jedinou institucí, která jedné z funkcí PVS - elektronické podatelny - využívala v pilotním provozu.

Během zkušebního provozu probíhal simulovaný přenos dat z konkrétních dokladů malých organizací, kterými byly přehledy o vyměřovacích základech a pojistném. To znamená, že data směřovala z Internetu přes Portál veřejné správy na centrální server ČSSZ.. Vše bylo plně funkční a bezpečené.

Pilotní provoz Portálu veřejné správy zahájilo ministerstvo informatiky 9.září 2003. Spolehlivost a bezpečnost Portálu veřejné správy jako centrální elektronické podatelny pro státní správu a samosprávu tak pracovníci ČSSZ zkoušeli téměř měsíc.

Ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr Portál veřejné správy velmi vítá. Podle něj by měl být zárukou rychlé, bezpečné, důvěryhodné a garantované komunikace. Očekává, že PVS umožní České správě sociálního zabezpečení elektronický sběr dat od klientů, elektronický přístup klientů k údajům a elektronickou výměnu dat a informací mezi institucemi.

Portál veřejné správy (PVS) spustilo ministerstvo informatiky pro veřejnost v úterý 7.10.2003 v 11 hodin na Invexu, v pavilonu A - Rotundě, brněnského výstaviště. Slavnostního zahájení se osobně zúčastnil ministr informatiky Vladimír Mlynář a ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr.

Portál veřejné správy má sloužit jako vstupní brána pro občany, přes kterou budou moci komunikovat se státní správou a samosprávou. Součástí portálu jsou informace o jednotlivých úřadech a institucích, možnost vykonávat elektronické transakce a získávat návody k řešení životních situací, do nichž se lidé dostanou.


Fotografie ze spuštění Portálu veřejné správy pro veřejnost si můžete prohlédnout zde.