Česká správa sociálního zabezpečení pečuje o vzdělávání svých zaměstnanců

Praha 1.10.2003

Dvacet devět zaměstnanců ČSSZ z celé České republiky úspěšně složilo závěrečné zkoušky specializačního kurzu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V Karolinu byli 1.října slavnostní vyřazeni a dostali diplomy. Ceremoniálu se zúčastnil ústřední ředitel ČSSZ Ing. Jiří Hoidekr. Absolventům kurzu osobně poblahopřál.

První ročník specializačního kurzu otevřela PF UK v zimním semestru ve školním roce 2002/2003. Výuka probíhala každý druhý měsíc. Zaměstnanci ČSSZ celkem absolvovali 70 vyučovacích hodin, v pěti dvoudenních seminářích. V rámci druhého semestru vypracovali závěrečnou práci. Pro úspěšné ukončení kurzu museli práci obhájit a složit závěrečné zkoušky.

Projekt specializačního kurzu vznikl z iniciativy poradkyně ústředního ředitele ČSSZ JUDr. Jany Zemanové, která působí na PF UK jako pedagog katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Právě s katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, kterou vede prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., ČSSZ na přípravě kurzu pro své zaměstnance spolupracuje. Odborným garantem kurzu je JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Cílem projektu je vzdělávat zaměstnance ČSSZ a zavést dlouhodobější spolupráci ČSSZ a PF UK. Specializační kurz hradí svým zaměstnancům ČSSZ. Vzdělaný a spokojený zaměstnanec je totiž podle ústředního ředitele ČSSZ největším kreditem každé moderní instituce. Jeden dvousemestrální kurz pro třicet účastníků stojí 250 000 korun. Dalších třicet zaměstnanců ČSSZ zahájí výuku v dalším běhu kurzu letos 14.října. Zatímco první ročník kurzu byl určen pouze pro absolventy právnických fakult, v budoucnosti se počítá se speciálním kurzem také pro středoškoláky.

Názory absolventů kurzu:

  • Myšlenka na konání tohoto kurzu je výborná! Velice bych uvítala širší spolupráci ČSSZ a PF UK.“

  • „Úroveň kurzu hodnotím velmi kladně, vstřícný přístup přednášejících, jednoznačně velice odborně podaná témata.“

  • „Při vypracovávání osnovy kurzu je třeba více se zaměřit na problematiku, která se týká sociálního zabezpečení.“

  • „Organizování specializačních kurzů pro pracovníky správ sociálních zabezpečení považuji za velmi užitečné a přínosné.“

Fotografie ze slavnostního ukončení si můžete prohlédnout zde.