Stahování evidenčních listů důchodového pojištění

Praha, 25.8.2003

25. srpna 2003 začala Česká správa sociálního zabezpečení stahovat všechny evidenční listy důchodového pojištění z organizací (ELDP). Dokumenty skenuje, převádí je do elektronické podoby a vytváří datové věty. Cílem České správy sociálního zabezpečení je, aby vznikla individuální konta pojištěnce. V budoucnosti díky nim budou moci obyvatelé České republiky na jakémkoliv pracovišti ČSSZ dostat informativní list o údajích rozhodných pro výpočet důchodu.

V první fázi, do konce roku 2004, bude muset Česká správa sociálního zabezpečení zpracovat zhruba 2,5 miliónů evidenčních listů důchodového pojištění. Půjde o ELDP, které organizace uzavřely do konce roku 1995. Pak začne druhá etapa, při níž organizace budou muset ČSSZ posílat podklady od roku 1996 do současnosti.

Česká správa sociálního zabezpečení předpokládá, že v roce 2004 navíc zavede tzv. roční evidenční listy důchodového pojištění (RELDP). Počítá s tím technická novela zákona č. 582/1991 Sb., kterou má ještě letos projednat parlament a která by měla vstoupit v platnost k 1.1.2004. Pokud se tak stane, bude muset každá organizace posílat ELDP všech svých zaměstnanců ČSSZ každý rok, nově i v elektronické podobě. Zaměstnavatelům to zjednoduší práci a zaměstnanci tak vždy od organizace dostanou doklad o tom, které doby se jim počítají do důchodu. První roční evidenční listy od všech organizací by měla mít ČSSZ k dispozici v roce 2005.

Díky stahování evidenčních listů a zavedení ročních evidenčních listů by do konce roku 2005 měl vzniknout základ pro už dřív zmiňovaná individuální konta pojištěnce . Díky nim si bude moci zhruba od roku 2006 každý občan České republiky na jakékoliv pobočce ČSSZ zjistit všechny informace o dobách a výdělcích důležitých pro důchodové řízení.

V současné době musí evidenční list důchodového pojištění (ELDP) založit pro zaměstnance příslušná organizace. ELDP pak musí vést po celou dobu, co výdělečná činnost trvá. České správě sociálního zabezpečení podle zákona č. 582/1991 Sb. musí organizace evidenční list poslat do osmi dnů, co činnost skončí. Protože mnoho lidí v České republice nemění celý život zaměstnání, stává se, že ČSSZ dostává evidenční listy třeba i po 30 letech. Pokud v nich chybí některé doby pojištění, bývá pro občany obtížné doklady s takovým časovým odstupem dohledat.

Nárokové podklady, především evidenční listy důchodového pojištění občanů, začala Česká správa sociálního zabezpečení skenovat a převádět do digitální podoby v roce 2001. Do datových vět dosud převedla zhruba 33 miliónů podkladů z Ústředního archivu ČSSZ.