Odbory České správy sociálního zabezpečení budou stávkovat

Praha 21.8.2003

Podnikový výbor odborových organizací správ sociálního zabezpečení podpoří stávku odborů finančních úřadů. 1. září 2003 od 8 do 9 hodin tak nebudou žádná informační centra České správy sociálního zabezpečení poskytovat informace veřejnosti, dotazy klientů nebude zodpovídat ani Call centrum ČSSZ, ani jiní pracovníci prostřednictvím telefonu.

Hodinová stávka zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení chce poukázat na neúnosnost plánovaných změn v odměňování zaměstnanců státní správy. Pokud by zaměstnaci ČSSZ nedostali 13. a 14. platy minimálně ve stejné výši jako loni a byli hodnoceni tak, jak plánuje vláda dle šestnáctitřídního systému odměňování, klesl by jejich roční příjem v průměru o desítky tisíc korun, v některých profesích až o 40 000 korun za rok.

Stávku zaměstnanců ČSSZ považuje vedení České správy sociálního zabezpečení za legitimní.

Plánovaným protestem se zaměstnaci České správy sociálního zabezpečení připojili k výzvě předsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací ČMKOS Aleny Vondrové ze 14.8.2003, k protestu odborářů finančních úřadů a k požadavku učitelů. Všichni tito zaměstnanci chtějí zachovat 13. a 14. platy alespoň na úrovni roku 2003 pro všechny zaměstnance státní správy.

Česká správa sociálního zabezpečení v současné době zaměstnává 8 199 lidí, z toho 86% žen. ČSSZ má ústředí v Praze, dále pak 8 detašovaných pracovišť - dvě v Praze (pro Prahu a Středočeský kraj), po jednom v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě. Pod detašovaná pracoviště ČSSZ patří 13 územních pracovišť Praze a 73 Okresních správ sociálního zabezpečení v celé republice.