Všichni lidé, odvlečeni do sovětských gulagů už vědí, zda dostanou odškodnění

Praha, 5.8.2003

Česká správa sociálního zabezpečení už vyřešila žádosti všech lidí, kteří chtěli odškodnit kvůli odvlečení do SSSR. Přímí žadatelé dostali přednost před těmi, kteří o odškodnění žádali jménem zemřelých předků. Podle České správy sociálního zabezpečení je třeba vyřešit nároky bývalých žijících vězňů přednostně, a to z humanitárních důvodů.

ČSSZ evidovala k 29.červenci 2003 253 žádostí o odškodnění podle zákona 172/2002 Sb. Přestože norma obsahuje řadu nesrovnalostí, udělali pracovníci České správy sociálního zabezpečení maximum proto, aby žádosti projednali, prověřili jejich oprávněnost a ty opodstatněné vyplatili. Naši pracovníci rozhodli, tedy prověřili, případně zajistili potřebnou dokumentaci ve 175 případech. Vyřešili tedy už téměř 70% procent žádostí. Pouze u 17 lidí byl nárok oprávněný. Česká správa sociálního zabezpečení jim vyplatila 9 miliónů 216 tisíc korun.

158 žádostí museli pracovníci České správy sociálního zabezpečení zamítnout. Zjistili, že tito lidé na odškodnění nemají nárok.

Všechny žádosti o odškodnění za odvlečení do sovětských gulagů chce Česká správa sociálního zabezpečení posoudit a vyřídit do konce letošního roku.

Do SSSR byli po roce 1945 násilně odvlečeni především ruští emigranti, kteří se chtěli v Československu usadit. Kolik jich přesně bylo, nikdo neví. Odhaduje se, že mohlo jít o tisícovky. Podle zákona 172/2002 Sb. mají bývalí vězni dostat za každý měsíc strávený v gulagu 12 000 korun, pokud už nežijí, jejich potomci mají nárok na polovinu této částky, tedy 6000 korun za měsíc.