Přesun výplatních termínů důchodů v roce 2003

ČSSZ oznamuje přesuny výplatních termínů důchodů v roce 2003 vzhledem ke státním svátkům a ostatním svátkům stanoveným zákonem č. 245/2000 Sb.

Ze dne   Na den

18.4      17.4

20.4      18.4

 8.5        7.5

14.11    13.11

16.11    14.11

24.12    23.12

ČSSZ je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí v rámci státní správy ČR, která spravuje věci více jak sedmi milionů pojištěnců a z toho 2,5 milionu důchodců. ČSSZ vyplácí více než 3 190 000 důchodů a vyplácí dávky nemocenského pojištění téměř všem občanům ČR. Výběrem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ČSSZ přispívá do státního rozpočtu cca 41 procenty.

ČSSZ vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. ČSSZ rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, plní úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení. Posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení. Vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění.