Výzva občanům, jimž je důchod poukazován na účty u peněžních ústavů

Česká správa sociálního zabezpečení vyzývá všechny občany, jimž důchod zasílá na účty, aby jí ve vlastním zájmu hlásili každou změnu adresy svého bydliště. Hlášení o změně adresy se zasílá na adresu:

Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5.

K plnění povinnosti oznamovat změnu adresy se občané zavázali podpisem při podání žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet. Správná adresa v evidenci České správy sociálního zabezpečení umožní bezproblémové a rychlé doručování písemností. Skutečnost, že někteří občané nehlásí včas změnu adresy, dokládá např. 7 000 oznámení o valorizaci důchodů vrácených poštou z důvodu jejich nedoručitelnosti. Zjišťování aktuální adresy u Centrálního registru obyvatel ministerstva vnitra je zdlouhavé a většinou neúčinné, a proto již nebude Česká správa sociálního zabezpečení takto vrácená oznámení znovu zasílat. Stejným způsobem má v úmyslu postupovat i při příštím zvyšování důchodů.