Změna uložení důchodů v lednu 2003

Důchody vyplácené Českou poštou v hotovosti v lednu 2003 jsou zcela výjimečně uloženy na poště pouze pět dnů vzhledem k tomu, že se od února mění stávající systém vzájemné komunikace mezi Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českou poštou, s. p., v oblasti souhrnně nazvané Důchodová služba.

Pokud si důchodce nevyzvedne důchod v hotovosti během ledna 2003 do pěti dnů ode dne splatnosti, vrací se důchod zpět na ČSSZ a ta sama potom znovu pošle důchod prostřednictvím poštovní poukázky zpět adresátovi. Důchodce o nic nežádá a navíc nic neplatí. Toto opatření je učiněno pouze vzhledem k přechodu na nový systém výplat důchodů od února 2003. Od února 2003 platí opět, že důchod je uložen na poště tři měsíce.

Výplata důchodů na poště od února 2003
U příslušné dodávací pošty si budou důchod vyzvedávat ti důchodci, kteří nebyli v den výplaty doručovaného důchodu zastiženi. Důchodce se však může rozhodnout pro tzv. odnos – požádat poštu o to, aby mu nebyl důchod doručován do bytu s tím, že si jeho výplatu bude vyzvedávat přímo na poště. Na základě této písemné dohody pošta nebude výplatní doklad doručovat, ale uloží ho. Důchodce si může výplatu svého důchodu na této dodávací poště vyzvednout kdykoli s tím, že prvním dnem pro vyzvednutí je den splatnosti důchodu.

Řešení nevyzvednutých výplat důchodů
Výplatní doklad nedoručené výplaty, kterou nebylo možno vyplatit, protože důchodce nebyl v určený den zastižen, nebo výplaty, u které si důchodce zvolil vyzvedávání na poště, je uložen na poště, kde si může důchodce kdykoli výplatu svého důchodu vyzvednout.

Nevyzvedne-li si ji do konce výplatního období, tj. do posledního pracovního dne, který předchází výplatnímu období následujícího měsíce, zůstává tento „první“ nevyzvednutý výplatní doklad uložen na poště i nadále. Výplatní doklad vydaný na další měsíc („druhý“ výplatní doklad, který prodlužuje platnost dokladu „prvního“) pošta připojí k dokladu za minulý měsíc a důchodce si může oba důchody kdykoli vyzvednout.

Pokud si důchodce ani v tomto druhém výplatním období nevyzvedne důchody, prodlužuje výplatní doklad vydaný na třetí výplatní období platnost prvních dvou. Pozor! Třetí výplatní doklad prodlužuje platnost předchozích dvou dokladů jen na dobu 20 kalendářních dnů po dni splatnosti posledního, tj. třetího výplatního období. Vyzvedne-li si důchodce na poště uložené tři splátky důchodu do konce platnosti třetího výplatního dokladu, tj. do 20. kalendářního dne po dni splatnosti třetího důchodu, pokračuje výplata důchodu bez přerušení.

Nevyzvedne-li si však důchodce ani třetí výplatu důchodu, pošta výplatu ukončí. O obnovu výplaty a doplacení chybějících splátek musí důchodce požádat přímo Českou správu sociálního zabezpečení.

ČSSZ jako největší a zcela výjimečná finančně správní instituce v rámci státní správy ČR spravuje 2 600 000 důchodců, měsíčně vyplácí cca 3 200 000 důchodů v celkové sumě 17 miliard Kč.

ČSSZ vykonává působnost v oblastech důchodového pojištění, nemocenského pojištění a lékařské posudkové služby. ČSSZ rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, plní úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení, vybírá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Kontroluje plnění povinností subjektů sociálního zabezpečení. Posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely sociálního zabezpečení. Vede evidenci práce neschopných občanů a v určených případech provádí nemocenské pojištění.