Tiskové zprávy 2003 a starší

17. 12. 2003

Důchody je třeba vyzvedávat si včas

Česká správa sociálního zabezpečení se v poslední době setkává s případy, kdy si lidé pozdě vyzvedávají své důchody na pobočkách České pošty. Proto chce své klienty informovat, že nevyplacené důchody zůstávají na pracovištích České pošty uloženy pouze časově omezenou dobu.
5. 12. 2003

Změna termínu bezhotovostní výplaty důchodů v lednu 2004

Oznámení České správy sociálního zabezpečení o změně termínu bezhotovostní výplaty důchodů v lednu 2004
27. 11. 2003

ČSSZ se distancuje od předběžných výpočtů důchodů komerčními firmami

Česká správa sociálního zabezpečení zjistila, že některé soukromé společnosti nabízejí za úplatu předběžný výpočet důchodů.
26. 11. 2003

Vláda schválila pořízení nového aplikačního softwaru pro ČSSZ

V rámci reformy veřejných financí nyní prochází legislativním procesem série zákonů, které se týkají sociálního pojištění. Pro Českou správu sociálního zabezpečení to znamená efektivně zajistit všechny činnosti podle nových právních úprav. Potřebuje proto pořídit vhodné aplikační softwarové vybavení.
24. 11. 2003

ČSSZ chce zlepšit podmínky pro posudkové lékaře

Vyšší platy, mobilita a práce pouze pro Českou správu sociálního zabezpečení. Tak chce ČSSZ zvýšit zájem o práci lékaře Lékařské posudkové služby (LPS).
20. 11. 2003

Návštěva nizozemské Sociale Verzekeringsbank

Českou správu sociálního zabezpečení navštívila dvoučlenná delegace nizozemské Sociale Verzekeringsbank (SVB).
20. 11. 2003

Vedení ČSSZ: Na evropské agendy je třeba přijmout nové lidi

V souvislosti se vstupem do Evropské unie je třeba přijmout nové pracovníky.
4. 11. 2003

Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku

Dohoda mezi ČR a Quebekem koordinuje národní systémy sociálního zabezpečení a překonává omezení obsažená v národních právních předpisech smluvních států s cílem vzájemně usnadnit potřebnou migraci osob a především pracovníků a vymezit přesná pravidla pro sociální nároky těchto osob, ať již z titulu dřívějšího, tak zejména budoucího pojištění.
3. 11. 2003

Školicí středisko ČSSZ v Karlových Varech

ČSSZ bude po vstupu ČR do Evropské unie podle Koordinačních nařízení vůči 24 státům EU, 3 státům EHP a Švýcarsku styčným orgánem pro tyto oblasti sociálního zabezpečení: důchody, peněžité dávky v nemoci a mateřství a peněžité dávky vyplácené při pracovních úrazech a nemocích z povolání.
1. 11. 2003

ČSSZ: Pan Vít Olmer o důchod bojovat nemusel

Stížnosti na úřady a úředníky jsou v módě. Když mají reálný základ, proč ne, přiznává sám úředník. Nikdo přece není neomylný a úředník je také jenom člověk. Když se ale v novinách objeví článek se spoustou zkreslených údajů, podle kterých ale čtenáři mohou úředníka posuzovat, úředník chce sjednat nápravu.
30. 10. 2003

Valorizace důchodů v roce 2004

Od ledna roku 2004 se zvýší všechny důchody českého důchodového pojištění.
29. 10. 2003

Odstranění tvrdosti zákona pro některé horníky

Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach rozhodl v rámci zákonného zmocnění, že žádosti o odstranění tvrdosti, které se vyskytly při provádění zákona č.188/2001 Sb., bude vyřizovat Česká správa sociálního zabezpečení.
17. 10. 2003

Návštěva delegace výboru pro sociální a rodinné záležitosti Parlamentu Maďarské republiky

Rozdíly v systému sociálního zabezpečení České a Maďarské republiky, úloha a význam fondů, možné změny sociálního pojištění po vstupu do Evropské unie.
16. 10. 2003

Starobních důchodců je o třetinu více než před třiceti lety

V České republice bylo na konci letošního září 1 908 877 starobních důchodců. To je o 618 183 poživatelů starobního důchodu více než v roce 1973.
10. 10. 2003

ČSSZ vymáhá pohledávky za plátci pojistného

Návrh na prohlášení konkursu na Let Kunovice
9. 10. 2003

Elektronický podpis za cenu jednoho piva

Ministerstvo informatiky by mělo zajistit výrazné zlevnění elektronického podpisu, řekl ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Ing. Jiří Hoidekr.
7. 10. 2003

ČSSZ se podílí na Portálu veřejné správy

V úterý 7.10.2003 spustilo ministerstvo informatiky pro veřejnost Portál veřejné správy. Na projektu se významně podílela Česká správa sociálního zabezpečení.
1. 10. 2003

Česká správa sociálního zabezpečení pečuje o vzdělávání svých zaměstnanců

Dvacet devět zaměstnanců ČSSZ z celé České republiky úspěšně složilo závěrečné zkoušky specializačního kurzu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
29. 8. 2003

Pondělní stávku podpoří 85 procent zaměstnanců ČSSZ

83 pracovišť České správy sociálního zabezpečení zůstane podle odborových organizací ČSSZ v pondělí 1. září 2003 od 8 do 9 hodin uzavřeno pro veřejnost.
25. 8. 2003

Stahování evidenčních listů důchodového pojištění

25. srpna 2003 začala Česká správa sociálního zabezpečení stahovat všechny evidenční listy důchodového pojištění z organizací (ELDP).
21. 8. 2003

Odbory České správy sociálního zabezpečení budou stávkovat

Podnikový výbor odborových organizací správ sociálního zabezpečení podpoří stávku odborů finančních úřadů.
5. 8. 2003

Všichni lidé, odvlečeni do sovětských gulagů už vědí, zda dostanou odškodnění

Česká správa sociálního zabezpečení už vyřešila žádosti všech lidí, kteří chtěli odškodnit kvůli odvlečení do SSSR.
18. 6. 2003

Vyjádření České správy sociálního zabezpečení k neobjektivnímu a matoucímu zpravodajství TV Nova

Televize NOVA ve dnech 16. a 17. června 2003 opakovaně v hlavní zpravodajské relaci uvedla nepravdivé informace o tom, že ČSSZ podala žalobu na ochranu dobré pověsti na jednotlivé osoby – daňové poplatníky.
28. 5. 2003

Účast na důchodovém pojištění studujících osob

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) na základě častých dotazů klientů – studentů středních a vysokých škol, kteří se zajímají o podmínky účasti na důchodovém pojištění při studiu, poskytuje tuto obecnou informaci.
27. 5. 2003

Stěhování Pražské správy sociálního zabezpečení

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ), Zborovská 11, Praha 5-Smíchov oznamuje spoluobčanům, že dnem 2. 6. 2003 se stěhuje do nových prostor.
25. 4. 2003

Kauza Černá v Občanském judu TV Nova

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) oznamuje, že odvysílání reportáže o kauze paní Aleny Černé v pořadu Občanské judo NOVA TV, dne 23. dubna 2003, se nezakládá na pravdě.
23. 4. 2003

Evidenční listy důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) uchovává ve své evidenci veškeré podklady o dobách zaměstnání jednotlivých osob.
10. 4. 2003

Záchrana povodněmi poškozených dokumentů ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) dokončila první etapu záchrany dokumentů na okresních správách sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) postižených srpnovými povodněmi.
7. 4. 2003

Přesun výplatních termínů důchodů před Velikonocemi

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) oznamuje přesuny výplatních termínů důchodů v roce 2003 vzhledem ke státním svátkům a ostatním svátkům stanoveným zákonem č. 245/2000 Sb.
7. 4. 2003

Přesun výplatních termínů důchodů v roce 2003

ČSSZ oznamuje přesuny výplatních termínů důchodů v roce 2003 vzhledem ke státním svátkům a ostatním svátkům stanoveným zákonem č. 245/2000 Sb.
20. 3. 2003

Výzva občanům, jimž je důchod poukazován na účty u peněžních ústavů

Česká správa sociálního zabezpečení vyzývá všechny občany, jimž důchod zasílá na účty, aby jí ve vlastním zájmu hlásili každou změnu adresy svého bydliště.
11. 3. 2003

Ojedinělý projekt digitalizace ČSSZ získal ocenění v USA

Největší projekt s nasazením softwarového produktu TELEform, který byl realizován v roce 2002 v Evropě – digitalizace ČSSZ, získal významné ocenění na prestižní konferenci Connection 2003, pořádané v únoru 2003 v USA.
4. 2. 2003

Oficiální stanovisko vedení ČSSZ k dokumentu „Protest Výboru Oni byli první“ ze dne 8. 12. 2002

V prosinci minulého roku se na Českou správu sociálního zabezpečení obrátilo občanské sdružení potomků příslušníků ruské a ukrajinské antibolševické emigrace, odvlečených po roce 1945 z Československa do Sovětského svazu, jednající Výborem „Oni byli první“, s vyjádřením „zásadního nesouhlasu“ se způsobem vyřizování žádostí uplatněných podle zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR.
9. 1. 2003

Změna uložení důchodů v lednu 2003

Důchody vyplácené Českou poštou v hotovosti v lednu 2003 jsou zcela výjimečně uloženy na poště pouze pět dnů vzhledem k tomu, že se od února mění stávající systém vzájemné komunikace mezi Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českou poštou, s. p., v oblasti souhrnně nazvané Důchodová služba.
2. 1. 2003

Výplaty důchodů od února 2003

Od února se mění stávající systém vzájemné komunikace mezi Českou správou sociálního zabezpečení a Českou poštou, s. p., v oblasti souhrnně nazvané Důchodová služba.
20. 12. 2002

Odškodňování odvlečených osob

Odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech (zákon č. 172/2002 Sb., platný od 9. 5. 2002)