Grafika

Na této stránce najdete náhledy log (ochranných známek) České správy sociálního zabezpečení. Základem jednotné vizuální identity je logo ČSSZ, doplňkovými grafickými symboly jsou logo symbolizující elektronické podání ČSSZ (e – Podání) a logo odborného měsíčníku Národní pojištění, který Česká správa sociálního zabezpečení vydává.

Loga je možné - vždy po projednání s oddělením komunikace ČSSZ - využívat pouze ve spojení s prezentací České správy sociálního zabezpečení. Na odbor komunikace se také obracejte v případě, že potřebujete některé z log v kvalitě pro tisk. Změny barevnosti nebo proporcí log nejsou přípustné.

Logo ČSSZ

Standardní logo ČSSZ svojí barevností a tvarem vyjadřuje serióznost a princip solidarity v sociálním systému. V grafické části loga je použit český národní motiv – lipové listy. Spojením a otevřeností symbolizují vstřícnost a sounáležitost s veřejností, proklientský přístup ČSSZ.
Minimální velikost loga: 10 x 10 mm, optimální velikost: 20 x 20 mm.

logo cssz


Logo e - Podání

Motivem loga e - Podání jsou spojené ruce. Symbolizují výhodnost elektronických služeb nejen pro ČSSZ, ale především pro její klienty a uživatelskou přívětivost e - Podání. Logem jsou označena pracoviště ČSSZ, kde je možné získat detailní informace o e - Podání.
Minimální velikost loga: 15 x 15 mm.

Logo e - Podání


Logo odborného časopisu Národní pojištění

Logo časopisu Národní pojištění poukazuje na význam sociálního pojištění pro širokou veřejnost. Hlavní motiv loga – veselý obličej – symbolizuje dobrou náladu každého člověka. Logo ilustruje snahu ČSSZ – dát svými službami všem svým klientům důvod ke spokojenému úsměvu.
Minimální velikost loga: 15 x 30 mm.

Logo časopisu Národní pojištění