První červencový den patřil na ČSSZ slavnostnímu aktu složení služebního slibu

Praha 1. 7. 2015

Vedoucí pracovníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dnes v pražském ústředí slavnostně složili služební slib do rukou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna.

„Tak slibuji!“ pronesli vedoucí zaměstnanci podle zákona o státní službě před ústředním ředitelem Vilémem Kahounem a svůj slib stvrdili podpisy na listině úředního záznamu o složení slibu. Slavnostnímu aktu byli přítomni Iva Merhautová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí pro sekci sociálně pojistných systémů, a Petr Smrček, státní tajemník MPSV.

Více v tiskové zprávě.

Služební slib

Podepisování slibu

Převzetí slibu z rukou Ústředního ředitele ČSSZ