Fotogalerie 2015

6. 11. 2015

Historie, současnost a budoucnost sociálního pojištění byly předmětem mezinárodní konference, diskutovalo se o aktuálních otázkách

Odbornou částí dnes v modré posluchárně Karolina pokračovala včera zahájená Mezinárodní konference k 90 letům sociálního pojištění a 25 letům existence České správy sociálního zabezpečení ČSSZ. Zúčastnila se jí více než stovka účastníků z řad odborníků a představitelů významných zahraničních orgánů a institucí, např. polské Sociální pojišťovny ZUS, rakouské Penzijní sociální pojišťovny PVA, Svazu německého důchodového pojištění DRV Bund, slovenské Sociální pojišťovny SP aj.
1. 7. 2015

První červencový den patřil na ČSSZ slavnostnímu aktu složení služebního slibu

Vedoucí pracovníci České správy sociálního zabezpečení dnes v pražském ústředí slavnostně složili služební slib do rukou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna.
17. 4. 2015

S novináři libereckého regionu se u kulatého stolu potkali zástupci OSSZ Liberec

Na Okresní správě sociálního zabezpečení Liberec se setkali novináři libereckého regionu s odborníky z této instituce. Témat k osvětové diskuzi bylo hned několik. Kulatý stůl se konal ve čtvrtek 16. 4. 2015 u příležitosti probíhajícího jubilejního roku, kdy si ČSSZ připomíná 25 let od svého vzniku.
31. 3. 2015

ČSSZ si připomněla 25 let od svého vzniku

Rovné čtvrtstoletí své existence si v pondělí 30. března 2015 připomněla ČSSZ. Porada vedení ČSSZ, jejímž tématem bylo zhodnocení 25 let fungování této instituce a deklarace jejího směřování v dalších letech, se uskutečnila za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.