Skončil 12. Specializační kurz pro zaměstnance správ sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK

V pátek 10. října byl slavnostně zakončen již 12. běh Specializačního kurzu pro zaměstnance orgánů správ sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Účastníci kurzu úspěšně obhájili závěrečnou práci a vykonali zkoušku ze stěžejních tematických okruhů. Jejich roční studijní úsilí bylo slavnostně zakončeno předáním osvědčení. To převzali z rukou proděkanky pro celoživotní vzdělávání doc. JUDr. Heleny Práškové, CSc. v Malé aule Karolina. Slavnostní události se zúčastnila také vrchní ředitelka úseku provádění důchodového pojištění ČSSZ JUDr. Eliška Volfová a ředitelka personálního odboru PaedDr. Miluše Hájková, účastníkům poblahopřála též garantka kurzu doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 

Docentka Prášková  ve svém proslovu vyzdvihla dlouholetou spolupráci České správy sociálního zabezpečení s Právnickou fakultou UK a ocenila péči, kterou ČSSZ věnuje vzdělávání svých zaměstnanců. JUDr. Volfová poděkovala účastníkům a vyjádřila obdiv, že i během plnění náročných pracovních úkolů našli čas na studium.

JUDr. Volfová předala také osobní dopis s poděkováním ústředního ředitele ČSSZ Ing. Zuzaně Černé, metodičce interní kontroly, jejíž závěrečná práce na téma „Veřejný ochránce práv a jeho vliv na sociální zabezpečení“ byla vyhodnocena jako nejzdařilejší.

Helena Prášková

Zaměstnanci ČSSZ

Zaměstnanci ČSSZ