ČSSZ si připomíná čtvrtstoletí práce pro klienty a Česká republika 90 let od vzniku první legislativ

Čtvrtstoletí práce pro klienty si ČSSZ připomene v blížícím se roce 2015. Již na letošní podzim ale připadá výročí 90 let od vzniku zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zákon č. 221/1924 Sb.), na jehož základech stojí systém sociálního zabezpečení dodnes. Proto ČSSZ připravuje několik akcí k oběma jubileím i ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociální věcí ČR (MPSV). 

Více v tiskové zprávě.