Fotogalerie 2013

29. 11. 2013

ČSSZ prezentovala novinku v poskytování svých služeb

Tisková konference ČSSZ se dnes uskutečnila v Praze u příležitosti blížícího se zakončení projektu vedoucího k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty. ČSSZ na ní představila svůj ePortál - novinku, která je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. ČSSZ před koncem letošního roku rozšíří svůj servis a vybrané služby pro klienty zpřístupní online.
27. 11. 2013

Novinku v poskytování svých služeb prezentovala ČSSZ vůbec poprvé v Brně

Představit ePortál ČSSZ - novinku, která je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. To bylo cílem tiskové konference, která se u příležitosti blížícího se zakončení projektu vedoucího k vytvoření bezpečného a unifikovaného informačního a komunikačního rozhraní pro styk s klienty, uskutečnila v úterý 26. 11. 2013 v Brně.
29. 10. 2013

Celostátní setkání posudkových lékařů resortu MPSV se konalo pod záštitou ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna

Co očekává lékařská posudková služba od změn v posuzování nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením, které se od ledna příštího roku nebude odvíjet od posouzení stupně závislosti a schopnosti mobility a orientace? Tuto a další otázky položil ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení Vilém Kahoun během úterního setkání se zástupci lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).
18. 10. 2013

Zaměstnanci správ sociálního zabezpečení ukončili již 11. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě UK

Před rokem v říjnu zahájilo 30 zaměstnanců správ sociálního zabezpečení z různých koutů republiky již 11. běh specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během dvou semestrů absolvovali pět dvoudenních soustředění, jejichž obsahem byly přednášky z oblasti správního, pracovního, občanského, obchodního, trestního a finančního práva. Všichni účastníci úspěšně obhájili závěrečnou práci a vykonali zkoušku ze stěžejních tematických okruhů.
17. 10. 2013

Ve znamení přípravy strategie 2014–2020 byla celostátní porada vedení ČSSZ

Hlavním tématem celostátní porady vedení ČSSZ, která letos proběhla 7. a 8. října, se stala příprava strategie ČSSZ na období let 2014-2020. Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun určil oblasti, na které se příprava strategického plánování na další roky zaměřila.
12. 7. 2013

Ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun novému ministrovi práce a sociálních věcí představil stabilizovaný úřad

Jako první organizaci svého resortu nový ministr MPSV František Koníček navštívil ČSSZ. Přehled o aktuální situaci v instituci mu poskytl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. Ministra ujistil, že výkon úřadu je stabilizovaný a jeho prioritou je tento stav udržet i za ztížených podmínek vyvolaných zejména stavem veřejných financí a obdobím reforem.
10. 7. 2013

Čínská delegace navštívila ústředí ČSSZ

Ve čtvrtek 4. 7. 2013 přivítali zástupci ČSSZ delegaci čínské Národní rady pro fond sociálního zabezpečení vedenou její místopředsedkyní Shen Xiaonan.
31. 1. 2013

Odborníci z ČSSZ a MPSV pomáhají veřejnosti orientovat se v problematice sociálního zabezpečení

Zástupci ČSSZ a MPSV ve středu 23. 1. 2013 společně vystoupili v části věnované sociálnímu zabezpečení pacienta, která byla jedním bodem v programu pacientského semináře. Ten pořádala společnost Dialog Jessenius v rámci 4. pražského mezioborového onkologického kolokvia Prague Onco.
23. 1. 2013

Ministryně práce a sociálních věcí navštívila ČSSZ

První letošní porady vedení ČSSZ, která se uskutečnila v úterý 22. ledna, se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová. Do budovy ústředí v Praze 5 ji přivedl zájem dozvědět se od ústředního ředitele ČSSZ Viléma Kahouna o úkolech, které ČSSZ čekají v roce 2013, a o výhledu pro následující období.
7. 1. 2013

Krnovskou kancelář OSSZ Bruntál navštívila ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová

Ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová navštívila Krnov v pondělí 7. 1. 2013. Dopoledne si prohlédla kancelář OSSZ Bruntál, která nově sídlí v budově na Vodní ulici.