Zaměstnanci správ sociálního zabezpečení ukončili již 11. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě UK

Před rokem v říjnu zahajovalo 30 zaměstnanců správ sociálního zabezpečení  již 11. běh specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Během dvou semestrů absolvovali přednášky z oblasti správního, pracovního, občanského, obchodního, trestního a finančního práva. Všichni účastníci úspěšně zakončili kurz obhajobou závěrečné práce a vykonáním zkoušky ze stěžejních tematických okruhů. V pátek 11. října bylo jejich studijní úsilí završeno slavnostním předáním osvědčení, které převzali z rukou proděkanky pro vnější vztahy a absolventy docentky JUDr. Věry Štangové CSc. v  pražském Karolinu.

Docentka Štangová ve svém proslovu k absolventům kurzu uvedla, že je nutné, aby nejen právníci, ale i všichni další odborníci, kteří při svém povolání potřebují znalosti práva a aplikují právní normy, sledovali vývoj legislativy a stále aktualizovali znalosti právních předpisů. Zdůraznila také význam celoživotního vzdělávání pro budoucnost Evropy: „ I vy jste tím, že jste absolvovali kurz celoživotního učení, nemalou hřivnou přispěli k tomu, aby se učící se evropská společnost posouvala stále kupředu.“ Účastníkům poblahopřála také garantka kurzu doc. JUDr. Margerita Vysokajová  a JUDr. Jana Zemanová, autorka myšlenky vytvoření tohoto specializačního kurzu. Slavnostní události se zúčastnil i ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, PhD. a ředitelka personálního odboru PaedDr. Miluše Hájková. Vilém Kahoun vyjádřil obdiv nad tím, že účastníci současně při plnění náročných pracovních povinností zvládli úspěšně absolvovat specializační kurz: „Oceňuji vaši chuť studovat, rozvíjet znalosti a vzájemně si předávat zkušenosti napříč republikou.“ Na závěr vyzdvihl dvě nejzdařilejší závěrečné práce a jejich autorům JUDr. Miroslavu Kristenovi a Bc. Věře Stopkové předal osobní poděkování.