Odborníci z ČSSZ a MPSV pomáhají veřejnosti orientovat se v problematice sociálního zabezpečení

Praha 31. 1. 2013

Zástupci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ve středu 23. 1. 2013 společně vystoupili v části věnované sociálnímu zabezpečení pacienta, která byla jedním bodem v programu pacientského semináře. Ten pořádala společnost Dialog Jessenius v rámci 4. pražského mezioborového onkologického kolokvia Prague Onco. Přítomným pacientům a zástupcům pacientských organizací poskytli řečníci ČSSZ a MPSV praktické informace pro řešení životních situací v souvislosti s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo zdravotním postižením. Seznámili je s podmínkami nároku na nemocenské, invalidní důchod, dále na příspěvek na péči, příspěvky na mobilitu a na zvláštní pomůcku a vysvětlili, kdy náleží průkaz osoby se zdravotním postižením. Publikum  nejvíce zajímalo, zda je možné o dávky žádat zpětně, jestli je možné pobírat některé příspěvky současně, jak pobírání invalidního důchodu ovlivní budoucí starobní důchod a jaké plní funkce průkaz osoby se zdravotním postižením. Patronka akce Doc. MUDr. Petra Tesařová CSc. zdůraznila, že nejen účinné léky a moderní lékařské přístroje a metody, ale i dostatek informací z oblasti sociálního zabezpečení je pro pacienty důležitý.

PhDr. Anna Arnoldová přednášela o posuzování zdravotního stavu pro pojistné a nepojistné dávky.

PhDr. Anna Arnoldová přednášela o posuzování zdravotního stavu pro pojistné a nepojistné dávky.

Mgr. Renáta Provazníková seznámila pacienty s problematikou nemocenského a invalidních důchodů.

Mgr. Renáta Provazníková seznámila pacienty s problematikou nemocenského a invalidních důchodů.

 

Odborníci z ČSSZ a MPSV odpovídali předposlední lednový týden na dotazy čtenářů deníku Blesk Množství telefonátů i dotazů formou chatu svědčilo o velkém zájmu veřejnosti o důchodové téma. K nejčastěji pokládaným dotazům patřily: Kdy a za jakých podmínek mám nárok na starobní důchod? Mohu při pobírání důchodu pracovat? Jaký je rozdíl mezi předčasným starobním důchodem a předdůchodem? O jak dlouhou dobu dříve mohu jít do předčasného důchodu? Kolik činí srážka za dřívější odchod? Je možné si při předčasném starobním důchodu přivydělat a kolik? Z čeho se výpočet starobního důchodu provádí? Bude mi pro výpočet důchodu započteno studium, vojenská služba nebo péče o nemocnou matku? Odborníci z MPSV odpovídali na dotazy týkající se důchodové reformy, podmínek nároku na tzv. předdůchody, ale také na otázky z oblasti sociálních dávek a dávek v nezaměstnanosti.

Bc. Eva Vojtová odpovídala čtenářům Blesku na dotazy o předčasných starobních důchodech.

Bc. Eva Vojtová odpovídala čtenářům Blesku na dotazy o předčasných starobních důchodech.

Paní Jitka Palýová informovala tazatele o všem, co je zajímalo v souvislosti s nárokem na starobní důchod a jeho výpočtem.

Paní Jitka Palýová informovala tazatele o všem, co je zajímalo v souvislosti s nárokem na starobní důchod a jeho výpočtem.