Fotogalerie 2012

16. 10. 2012

Zaměstnanci ČSSZ úspěšně ukončili 10. ročník specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

V pátek 12. října se uskutečnilo v prostorách pražského Karolina slavnostní vyřazení absolventů desátého ročníku specializačního kurzu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Osvědčení absolventi obdrželi z rukou proděkanky doc. JUDr. Hany Markové, CSc.
18. 7. 2012

Celostátní porada ČSSZ: O činnosti hovořila čísla

Stabilizace činnosti úřadu, optimalizace procesů, provozně-ekonomické podmínky a celorezortní přístup byly hlavními body, na které se celostátní porada vedení ČSSZ soustředila. Uskutečnila se poslední červnové dny v Železných horách.
31. 5. 2012

ČSSZ navštívila albánská delegace

Ve dnech 21. - 25. 5. 2012 se v Praze konalo první kolo jednání expertů České a Albánské republiky k přípravě smlouvy o sociálním zabezpečení mezi oběma státy. Součástí programu jednání byla také návštěva ústředí ČSSZ, která se uskutečnila ve středu 23. 5. 2012.
24. 5. 2012

ČSSZ se připravuje na mezinárodní výměnu elektronických dat v oblasti sociálního zabezpečení

ČSSZ uspořádala závěrečnou konferenci k projektu „Posílení kapacity institucí z vybraných států Evropské unie v oblasti implementace Nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat (EESSI)“ v rámci komunitárního programu PROGRESS. Odborně zaměřená konference se konala v pondělí 14. 5. 2012.
24. 4. 2012

ČSSZ navštívila desetičlenná delegace chorvatských ústředních orgánů státní správy

V posledním dubnovém týdnu navštívila ČSSZ desetičlenná delegace chorvatských ústředních orgánů státní správy, v jejichž kompetenci je provádění sociálního zabezpečení. Studijní cesta se uskutečnila v rámci předvstupního twinningového projektu Chorvatska se Švédskem a Slovinskem, ČSSZ ji zorganizovala v rámci dobrých vztahů s těmito státy.
12. 4. 2012

Sen, který se splnil

„To vypadá jako scéna z Harryho Pottera,“ poznamenal mladý muž a vstoupil do úzké uličky, již kam oko dohlédlo lemovaly kovové lišty a stěny kartotékových pořadačů vytvářející zvláštní magickou strukturu. Ocitl se ve vnitřní části objektu strojové evidence pojištěnců, nacházející se v budově ústředí ČSSZ.
21. 2. 2012

Zástupce MMF hostem ČSSZ

Ve dnech 15. - 27. února 2012 se uskutečnila mise Mezinárodního měnového fondu (dále „MMF“) do České republiky, jejímž cílem bylo posoudit vývoj české ekonomiky. Během ní navštívili zástupci MMF řadu organizací a institucí nejen z veřejné sféry, ale i soukromé.