ČSSZ navštívila albánská delegace

Ve dnech 21. - 25. 5. 2012 se v Praze konalo první kolo jednání expertů České a Albánské republiky k přípravě smlouvy o sociálním zabezpečení mezi oběma státy. Součástí programu jednání byla také návštěva ústředí České správy sociálního zabezpečení, která se uskutečnila ve středu 23. 5. 2012.

Albánskou delegaci vedla Filloreta Kodra z Ministerstva práce, sociálních věcí a rovných příležitostí. Českou správu sociálního zabezpečení představil spolu se svými kolegy JUDr. Jan Páv, vedoucí mezinárodněprávního oddělení. Zástupci obou delegací si vyměnili informace o systémech sociálního zabezpečení obou států. Albánská strana se aktivně zajímala o činnost ČSSZ.

V rámci jednání každá strana předložila svůj vlastní návrh smlouvy o sociálnim zabezpečení. Jedním z navržených ustanovení je například to, že „nestanoví-li tato smlouva jinak, nárok na peněžité dávky a jejich výplatu podle právních předpisů jednoho ze smluvních států nesmí být krácen, měněn, zastaven nebo odňaty z důvodu, že příjemce bydlí na území druhého smluvního státu“. Konkretizace návrhů proběhne v dalších kolech jednání.

Jednání probíhalo v přátelské atmosféře
Jednání probíhalo v přátelské atmosféře

 

Zástupci albánské delegace
Zástupci albánské delegace

 

Zástupci ČSSZ
Zástupci ČSSZ