Celostátní porada ČSSZ: O činnosti hovořila čísla

Stabilizace činnosti úřadu, optimalizace procesů, provozně-ekonomické podmínky a celorezortní přístup byly hlavními body, na které se celostátní porada vedení ČSSZ soustředila. Uskutečnila se poslední červnové dny v Železných horách. Porady se zúčastnil ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek a krátce pohovořil o změnách v rezortu a celorezortní filozofii, představil reformní opatření a poděkoval pracovníkům ČSSZ za zvládnutí exekuční agendy.

Exekuční agenda stála v uplynulém pololetí v centru pozornosti vedení ČSSZ. Díky pracovnímu nasazení participujících zaměstnanců mohl ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. potvrdit ministrovi práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíru Drábkovi splnění úkolu. „Troufám si zde prohlásit, že exekuční agenda je od letošního června stabilizovaná. Svědčí o tom i fakt, že dnes se řeší především problémy týkající se zpracování jednotlivých případů, nikoli tisíců, jako tomu bylo v loňském roce. Pracovní nasazení ilustrují i čísla – od počátku roku 2012 bylo zpracováno 275 tisíc případů. Ještě k 31. 12. 2011 jsme evidovali 69 tisíc nevyřízených případů, kterých zbývá k dnešnímu dni 19 448. Blížíme se tedy k číslu, které bude číslem provozním k průběžnému zpracování,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ.

Pracovní porada se věnovala délce řízení o dávkách důchodového pojištění. Doba řízení se u starobních důchodů od začátku roku zkrátila o 24 dnů a v květnu tak činila 31 dnů. U invalidních důchodů došlo ke zkrácení doby řízení o 27 dnů, v květnu se o těchto případech rozhodovalo za 69 dnů. Pozůstalostní důchody si stabilně udržují dobu řízení mezi 30 a 40 dny, v květnu 2012 činila doba řízení dokonce méně než 30 dnů.

Rychlá výplata dávek nemocenského pojištění je pro ČSSZ prioritou. Za prvních pět měsíců tohoto roku zpracovali pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení téměř 1 milion 100 tisíc dávek nemocenského pojištění. V zákonné lhůtě ČSSZ vyřídila 99,94 % ze všech dávek, ve lhůtě do 10 dnů přes 88,4 %.