Zástupce MMF hostem ČSSZ

Ve dnech 15. - 27. února 2012 se uskutečnila mise Mezinárodního měnového fondu (dále „MMF“) do České republiky, jejímž cílem bylo posoudit vývoj české ekonomiky. Během ní navštívili zástupci MMF řadu organizací a institucí nejen z veřejné sféry, ale i soukromé. 

V rámci této mise se ve středu 15. února 2012 uskutečnilo na ústředí ČSSZ setkání ekonoma evropského oddělení MMF pana Michaela Gorbanyova se zástupci ČSSZ. Tématem jednání byly zejména schválené reformy v oblasti důchodového pojištění a jejich dopad na hospodářskou a sociální situaci v zemi a provádění Českou správou sociálního zabezpečení. Odborníci z ČSSZ se snažili uspokojivě zodpovědět všechny dotazy a zevrubně přiblížit problematiku důchodového pojištění u nás. Pan M. Gorbanyov se zajímal především o sazby a odvod pojistného, jaká je průměrná výše vyplácených důchodů a jak se na ní odrazily změny příslušných zákonů. Zajímalo jej rovněž, jaké jsou podmínky nároku na předčasný starobní důchod a starobní důchod. Za ČSSZ vedla jednání Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka kanceláře ústředního ředitele ČSSZ.

Jednání členů misí MMF s vedením a odborníky ČSSZ se stávají pravidlem, naposledy s nimi jednali zástupci ČSSZ v roce 2010 pod vedením náměstka ústředního ředitele ČSSZ.