Tématem celostátní porady vedení ČSSZ byla optimalizace výkonu prováděných agend

Ústřední ředitel ČSSZ prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. vyhodnotil na celostátní poradě vedení ČSSZ plnění prioritních úkolů. Hlavními tématy pracovní porady, která se konala 6. a 7. 12. 2011 v Seči na Chrudimsku, se stalo dodržování správních lhůt, doba řízení o přiznání důchodu, účast ČSSZ na celorezortních kontrolách a klientský přístup.