Posudkoví lékaři se setkali na celostátní poradě v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce zkvalitnit a modernizovat systém posuzování zdravotního stavu pro účely přiznávání dávek, například příspěvku na péči. V úmyslu má také zajistit ověřování kvality vydávaných posudků. Cestu vidí ve vzdělávání lékařů posudkové služby a elektronizaci systému. O připravovaných změnách dnes ministr Jaromír Drábek a ústřední ředitel ČSSZ prof. Vilém Kahoun posudkové lékaře informovali na celostátní poradě. Většina změn má platit již od ledna 2012.

Změny v posuzování umožní novela zákona o sociálních službách a návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, které jsou součástí sociální reformy. Jejím cílem je zejména úspora procesních nákladů při vyplácení dávek a odstranění roztříštěnosti složitého systému dávek, z nichž každá vyžaduje hodnocení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou (LPS) ze specifického pohledu. Agregování systému dávek přispěje ke snížení objemu práce posudkových lékařů. Celkový objem vyplácených prostředků na dávky však zůstane zachován.

Posudkoví lékaři se setkali na celostátní poradě v Praze

Posudkoví lékaři se setkali na celostátní poradě v Praze

Posudkoví lékaři se setkali na celostátní poradě v Praze

Posudkoví lékaři se setkali na celostátní poradě v Praze

Posudkoví lékaři se setkali na celostátní poradě v Praze

Více informací z porady naleznete v tiskové zprávě.