Ministr Jaromír Drábek otevřel novou pobočku ČSSZ v Opavě

Okresní správa sociálního zabezpečení Opava se přesunula do nově postavené vlastní budovy v Krnovské ulici 75. Slavnostně byla budova předána do plného užívání 1. 4. 2011, za účasti ministra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka, ústředního ředitele ČSSZ prof. JUDr. Viléma Kahouna, PH.D., a dalších zástupců vedení MPSV i ČSSZ.

OSSZ Opava: Lepší zázemí v novém nahradilo autobusovou výpravnu
Foto: František Géla/Deník

OSSZ Opava: Lepší zázemí v novém nahradilo autobusovou výpravnu
Foto: František Géla/Deník

V současnosti namísto úzkých chodeb v dopravácké budově příchozí vítají nové klientské prostory s vyvolávacím systémem, popisuje ředitelka opavského pracoviště ČSSZ Ing. Margarita Drastíková. Potěšující je i sociální zařízení v požadované kapacitě. Nová pokladna umožňuje diskrétnost a větší bezpečnost při předávání hotovosti.

Stará budova nevyhovovala ani vnitřnímu chodu organizace – zcela chyběly prostory pro hromadné sdělování informací, porady – nyní vznikla zasedací místnost pro 20 a školicí místnost pro 60 osob. Nedostatečné byly i archivní prostory a prostory pro spisovny.

Původně byla zvažována rekonstrukce původní budovy, po změnách majetkových vztahů ale raději vedení ČSSZ přistoupilo k přípravě stavby nového sídla. V srpnu 2006 navrhl primátor města Opavy, aby novostavba OSSZ Opava vznikla v bývalém armádním areálu v Krnovské ulici. Pro akceptaci tohoto návrhu svědčilo několik charakteristik: v tomto prostoru již nyní sídlí část odborů Magistrátu města Opavy, zejména těch, které zajišťují přenesený výkon státní správy (s velkou koncentrací občanů), v blízkosti je i Úřad práce Opava. Do areálu je vybudován nový vjezd, obsahuje kapacitně rozsáhlé parkoviště a v blízkosti se nachází zastávky linkové i městské hromadné dopravy.

Pozemek získala ČSSZ darem v červnu 2008. Samotná stavba za 99,8 mil. Kč byla zahájena položením základního kamene 19. září 2009. V létě 2010 byla dokončena a zkolaudována hrubá stavba, následovalo vybavování vnitřních prostor, stěhování (vrácení původních prostor nájemci v lednu 2011) a zkušební provoz novostavby. Ten byl ukončen 31. 3. 2011.