Čínská delegace navštívila ČSSZ

Čínská delegace navštívila 18. 5. 2011 ČSSZ, a to v rámci mezivládního projektu EU a Čínské lidové republiky. Zástupci ČSSZ seznámili čínské experty především s prováděním důchodového a nemocenského pojištění v ČR. V každém z témat měli experti zájem o praktické fungování a příklady dobré praxe včetně zkušeností, které může ČR v oblasti transformace systému sociálního zabezpečení jako jedna z mála zemí poskytnout.

„EU-China Social Security Reform Co-operation Project“, který byl zahájen v dubnu 2006 jako pětiletý mezivládní projekt mezi EU a Čínskou lidovou republikou, končí letos v červenci. Jeho cílem je podpořit čínský přechod k udržitelnému systému sociálního zabezpečení. Výkonným orgánem projektu je čínské ministerstvo obchodu, o realizaci se stará ministerstvo pro lidské zdroje a sociální zabezpečení. Podpůrčí roli má mezinárodní tým financovaný Evropskou komisí.