Zájem o páté česko-německé konzultační dny projevilo téměř 100 klientů

Informace klientům (zády ke kameře) poskytovali během dvou konzultačních dnů paní Jitka Pályová (vlevo) z Odboru údajové základny, důchodového pojištění a poskytování informací ČSSZ a za německého nositele pojištění pan Rolf Sperling z DRV.

Informace klientům (zády ke kameře) poskytovali během dvou konzultačních dnů paní Jitka Pályová (vlevo) z Odboru údajové základny, důchodového pojištění a poskytování informací ČSSZ a za německého nositele pojištění pan Rolf Sperling z DRV.

Páté česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění využila se svými dotazy téměř stovka klientů.

Páté česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění využila se svými dotazy téměř stovka klientů.

Česko-německý tým odborníků, který se podílel na úspěšném průběhu 5. ročníku česko-německých konzultačních dnů v Drážďanech. Tým tvořili zástupci ČSSZ a DRV, k dispozici byl také tlumočník

Česko-německý tým odborníků, který se podílel na úspěšném průběhu 5. ročníku česko-německých konzultačních dnů v Drážďanech. Tým tvořili zástupci ČSSZ a DRV, k dispozici byl také tlumočník.