Projekt Evropské unie pomůže ČSSZ rozšířit elektronickou komunikaci s klienty


Přítomné za českou stranu přivítal námětek ředitelky ČSSZ Ing. Jan Šrank (3. zleva), za německou stranu pan Bernd Felgendreher (2. zleva), atašé pro sociální záležitosti z Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.

Přítomné za českou stranu přivítal náměstek ředitelky ČSSZ Ing. Jan Šrank (3. zleva),
za německou stranu pan Bernd Felgendreher (2. zleva), atašé pro sociální záležitosti
z Velvyslanectví Spolkové republiky Německo.


S příspěvkem vystoupil vedoucí projektu za partnerskou instituci pan Ludwig Frericks, ředitel Centrálního výpočetního střediska Západ.

S příspěvkem vystoupil vedoucí projektu za partnerskou instituci pan Ludwig Frericks, ředitel
Centrálního výpočetního střediska Západ.


Českým vedoucím projektu je Ing. František Křesák, vedoucí oddělení koncepcí odboru koncepcí a systémové integrace ČSSZ.

Českým vedoucím projektu je Ing. František Křesák, vedoucí oddělení koncepcí odboru
koncepcí a systémové integrace ČSSZ.