Nové vedení ČSSZ pro oblast mezinárodních vztahů a Evropskou unii

Praha 26. 1. 2006

Více informací naleznete zde.