Na twinkonferenci v Karlových Varech se ústřední ředitel ČSSZ setkal s evropským komisařem

Praha 13. 6. 2005

Více informací naleznete zde.