ČSSZ podepsala dohodu o spolupráci s Ústřední správou národního důchodového pojištění Maďarska

Praha 29. 4. 2005

Více informací naleznete zde.