Cenu ministra informatiky získaly elektronické důchodové listy České správy sociálního zabezpečení

Hradec Králové 5. 4. 2005

Více informací naleznete zde.