Připravuje se celoevropský katalog služeb e-Govermentu

Praha 2. 9. 2004

Více informací naleznete zde.