Návštěva náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Ing.Ludmily Müllerové v OSSZ Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí 19. 2. 2004

Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová navštívila 19. února 2004 Okresní správu sociálního zabezpečení v Ústí nad Orlicí. Setkala se tu s ústředním ředitelem ČSSZ Ing. Jiřím Hoidekrem, ředitelem DP ČSSZ Hradec Králové Karlem Bauerem a ředitelkou OSSZ Ústí nad Orlicí Ing. Věrou Bláhovou. Paní náměstkyni zajímala činost Okresní správy sociálního zabezpečení, situace v regionu a pracovní podmínky zaměstnanců ústecko - orlického regionální pracoviště správy sociálního zabezpečení. Ing. Ludmila Müllerová je náměstkyní ministra práce a sociálních věcí pro úsek sociální politiky, sociálních služeb a rodinné politiky.