Výroční zprávy

ČSSZ vydává dva druhy Výročních zpráv: s informacemi o všech jejích činnostech v jednotlivých letech a Výroční zprávy věnované poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dosud vydané Výroční zprávy najdete na této straně.

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2016

výroční zpráva

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2014

Annual Report 2014

Annual Report 2014

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2013

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2013

Annual Report 2013

Annual Report 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2012

Annual Report 2012

Annual Report 2012

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2011

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2011

Annual Report 2011

Annual Report 2011

Výroční zpráva za rok 2010 (.html)

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2010 (.html)

Annual report 2010 (.html)

Annual Report 2010 (.html)

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2009

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2009 (.html)

Annual Report 2009

Annual Report 2009 (.html)

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2009

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2009 (.pdf)

Annual Report 2009

Annual Report 2009 (.pdf)

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2008

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2008 (.html)

Annual Report 2008

Annual Report 2008 (.html)

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2008

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2008 (.pdf)

Annual Report 2008

Annual Report 2008 (.pdf)

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2007

Annual Report 2007

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2006

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2006

Annual Report 2006

Annual Report 2006

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2005

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2005

Annual Report 2005

Annual Report 2005

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2004

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2004

Annual Report 2004

Annual Report 2004

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2003

Výroční zpráva ČSSZ za rok 2003

Annual Report 2003

Annual Report 2003

Výroční zprávy (Zprávy) o činnosti ČSSZ v oblasti poskytování informací:

  • Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, vydávají státní orgány Výroční zprávy o své činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející období. Musí být zveřejněny do 1. března. Tyto Výroční zprávy má povinnost vydávat a zveřejňovat také Česká správa sociálního zabezpečení.