Publikace

Přinášejí detailnější informace z oblasti sociálního zabezpečení včetně vzorových příkladů výpočtu jednotlivých dávek. Jsou tematicky zaměřeny na konkrétní oblasti. Kromě toho ČSSZ vydává i speciální publikace u příležitosti speciálních akcí či konferencí. Všechny si můžete stáhnout z této strany.

PBD_2019.pdf

Příručka budoucího důchodce 2019

 

 

PBD_2018.pdf

Příručka budoucího důchodce 2018

PBD_2017.pdf

Příručka budoucího důchodce 2017

 

kniha_cssz_25let

25 let České správy sociálního zabezpečení

slovník_mpsv

Slovník sociálního zabezpečení 2015

 

Obrázek letáku PPM

Peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek — Informace k rodičovskému příspěvku odpovídají právní úpravě účinné do 30. 9. 2017, aktuální informace jsou dostupné na http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp, informace k peněžité pomoci v mateřství jsou platné i po datu 1. 1. 2018.

 

 

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Renten in der Tschechischen Republik und Bundesrepublik Deutschland

Renten in der Tschechischen Republik und Bundesrepublik Deutschland

 

15 let České správy sociálního zabezpečení

15 let České správy sociálního zabezpečení

15 Years of Czech Social Security Administration

15 Years of Czech Social Security Administration

 

80 let sociálního pojištění

80 let sociálního pojištění

80 Years of Social Insurance

80 Years of Social Insurance

Archiv publikací