Archiv letáky

Archiv vydaných letáků

Co je dobrovolné důchodové pojištění a v jakých případech ho lze využít

Co je dobrovolné důchodové pojištění a v jakých případech ho lze využít v roce 2014?

Malá důchodová reforma v otázkách a odpovědích

Malá důchodová reforma v otázkách a odpovědích

20 let

Jsme tu pro vás ...

Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010

Změny v důchodovém pojištění od 1. ledna 2010

Změny v organizaci a působnosti LPS ČSSZ od 1. července 2009

Změny v organizaci a působnosti LPS ČSSZ od 1. července 2009

Povinnosti dočasně práceneschopného pojištěnce

Povinnosti dočasně práceneschopného pojištěnce

O individuálních kontech pojištěnců

O individuálních kontech pojištěnců

About Individual Accounts of Insured Persons

About Individual Accounts of Insured Persons

Individuelle Konten der Versicherten

Individuelle Konten der Versicherten

eNeschopenka

eNeschopenka

Lidé na prvním místě...

Lidé na prvním místě...

People first...

People first...

Menschen auf erster Stelle...

Menschen auf erster Stelle...

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Premiums on Social Security and Contributions on State Policy of Employment

Premiums on Social Security and Contributions on State Policy of Employment

Sozialversicherungs und Arbeitslosenversicherungsbeiträge

Sozialversicherungs und Arbeitslosenversicherungsbeiträge

e - Podání Evidenční listy důchodového pojištění

e - Podání Evidenční listy důchodového pojištění

Personal Records for Pension Insurance

Personal Records for Pension Insurance

Evidenzlisten der Rentenversicherung

Evidenzlisten der Rentenversicherung

e - Podání Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění

e - Podání Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění

Registrations and Deregistrations of Employees for Sickness Insurance

Registrations and Deregistrations of Employees for Sickness Insurance

Anmeldungen und Abmeldungen der Mitarbeiter zur Krankenversicherung

Anmeldungen und Abmeldungen der Mitarbeiter zur Krankenversicherung

Nemocenské pojištění od 1. ledna 2008

Nemocenské pojištění od 1. ledna 2008

Changes in sickness insurance from January 1. 2008

Changes in sickness insurance from January 1. 2008

Änderungen bei der Krankenversicherung ab 1. Januar 2008

Änderungen bei der Krankenversicherung ab 1. Januar 2008

Bulletin pro vývojáře SW firem

Bulletin pro vývojáře SW firem