Informační materiály

Česká správa sociálního zabezpečení vydává různé druhy informačních materiálů. Jedná se o publikace, letáky, Výroční zprávy, Zprávy o činnosti či Statistickou ročenku. Jsou určeny pro širokou i odbornou veřejnost a zpravidla jsou zdarma dostupné na všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení v celé České republice. Navíc si vždy můžete z webu stáhnout jejich elektronickou podobu, a to právě z této stránky.

Seznam informačních materiálů

Publikace

Přinášejí detailnější informace z různých oblastí sociálního zabezpečení.

Letáky

Stručnější formou informují veřejnost o konkrétním tématu. Nechybí v nich kontakty, kde je možné získat více informací.

Statistické ročenky

Pravidelné informace z oblasti důchodového pojištění přináší každým rokem Statistická ročenka.

Výroční zprávy

ČSSZ vydává Výroční zprávy s informacemi o všech jejích činnostech v jednotlivých letech a Výroční zprávy o činnosti ČSSZ v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti ČSSZ obsahuje detailní informace o plnění úkolů a činnostech ve všech oblastech působnosti ČSSZ v každém roce.