Informační materiály

Česká správa sociálního zabezpečení vydává různé druhy informačních materiálů. Jedná se o publikace, letáky, Výroční zprávy, Zprávy o činnosti či Statistickou ročenku. Jsou určeny pro širokou i odbornou veřejnost a zpravidla jsou zdarma dostupné na všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení v celé České republice. Navíc si vždy můžete z webu stáhnout jejich elektronickou podobu, a to právě z této stránky.

Seznam informačních materiálů

Publikace

Přinášejí detailnější informace z oblasti sociálního zabezpečení včetně vzorových příkladů výpočtu jednotlivých dávek. Jsou tematicky zaměřeny na konkrétní oblasti.

Letáky

Stručnější formou zpravidla ve formátu A4 s dvojitým překladem informují veřejnost o konkrétním tématu. Nechybí v nich kontakty, na nichž je možné získat více informací.

Statistické ročenky

Pravidelné informace z oblasti důchodového pojištění přinášejí každým rokem Statistické ročenky.

Výroční zprávy

ČSSZ vydává dva druhy Výročních zpráv: s informacemi o všech jejích činnostech v jednotlivých letech a věnované poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti o ČSSZ obsahuje detailní informace o dění v ČSSZ v každém roce.