Informace

K prioritám ČSSZ patří kvalitní a rychlé poskytování služeb a informací klientům. Lidé se mohou v souvislosti s důchody obrátit na klientské centrum a call centrum ústředí ČSSZ, v ostatních věcech pak na klientská centra a informační pracoviště jednotlivých OSSZ.

Důležité přitom je, že prostřednictvím e-mailu může ČSSZ podle platných právních předpisů poskytovat pouze obecné informace. Konkrétní informace o konkrétních záležitostech klientů v sociálním zabezpečení nelze podle platné legislativy e-mailem poskytnout v případě, že dotaz občan pošle bez zaručeného elektronického podpisu.

Pro informování veřejnosti ČSSZ vydává informační materiály – publikace, letáky a jiné tiskoviny. I ty najdete v této části webu.