Archiv poradců a poradních orgánů

2017

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 se zveřejňují poradci a poradní orgány:

Advokáti a advokátní kanceláře

(2. pololetí 2017)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

3 prováděcí smlouvy:
MSB Legal, v.o.s. – 2 199 hodin

ROWAN LEGAL, s.r.o. – 3 299 hodin

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o. – 2 040 hodin

MSB Legal, v.o.s.: Kč 1 942 376,70 vč. DPH

ROWAN LEGAL, s.r.o.: 3 592 611,-- vč. DPH

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o.: Kč 2 419 032,-- vč. DPH

Kč 1 934 648,-- vč. DPH

 

Kč 3 592 611,-- vč. DPH

 

Kč 2 418 913,60 vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 738 479,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a.s.

 

Kč 6 340 367,- vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 50 790,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních služeb spojených s rozpracovanými veřejnými zakázkami

1 815 000,-- vč. DPH

Kč 1 814 546,75,-- vč. DPH

MSB Legal, v.o.s.

smlouva

poskytování právních služeb spojených s rozpracovanými veřejnými zakázkami

592 000,-- vč. DPH

Kč 586 054,10,-- vč. DPH

Public Market Advisory s.r.o.

smlouva

administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na právní služby v oblasti veřejných zakázek a dále veřejné zakázky na právní poradenství včetně aplikace zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na veřejné zakázky z oblasti ICT, obojí ve zjednodušeném režimu dle § 129 ZZVZ.

229 900,- vč.DPH

Kč 229 900 vč.DPH

Havel, Holásek a Partners s.r.o. advokátní kancelář

smlouva

Poskytování právních služeb v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek

3 025 000,-Kč vč. DPH

Kč 0,--

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií

3 025 000,-- vč. DPH

Kč 0,--

Advokáti a advokátní kanceláře

(1. pololetí 2017)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

3 prováděcí smlouvy:
MSB Legal, v.o.s. – 2 199 hodin

ROWAN LEGAL, s.r.o. – 3 299 hodin

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o. – 2 040 hodin

MSB Legal, v.o.s.: Kč 1 942 376,70 vč. DPH

ROWAN LEGAL, s.r.o.: 3 592 611,-- vč. DPH

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o.: Kč 2 419 032,-- vč. DPH

Kč 1 765 054,-- vč. DPH

 

Kč 3 592 611,-- vč. DPH

 

Kč 2 418 913,60 vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 738 479,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a.s.

 

Kč 4 721 330,03 vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 50 790,-- vč. DPH

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

objednávka

Komplexní vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky
na dodávky – ČSSZ Chlazení datového centra v Trojské

 • činnosti spojené s autoremedurou
 • nové hodnocení nabídek
 • vypracování rozhodnutí o vyloučení obou uchazečů
 • rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení
 • vyjádření k zahájení správního řízení pro ÚOHS
 • osobní konzultace

Kč 108 900,-- vč. DPH

Kč 108 900,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních služeb spojených s rozpracovanými veřejnými zakázkami

1 815 000,-- vč. DPH

Kč 1 168.224,75

MSB Legal, v.o.s.

smlouva

poskytování právních služeb spojených s rozpracovanými veřejnými zakázkami

592 000,-- vč. DPH

v I. pololetí nečerpáno

2016

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 se zveřejňují poradci a poradní orgány:

Advokáti a advokátní kanceláře

(2. pololetí 2016)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

 

MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

 

3 prováděcí smlouvy:

MSB Legal, v.o.s. – 2 000 hodin

 

ROWAN LEGAL, s.r.o. – 3 299 hodin

 

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o. – 2 040 hodin

MSB Legal, v.o.s.: Kč 1 766 600,-- vč. DPH

 

ROWAN LEGAL, s.r.o.: 3 592 611,-- vč. DPH

 

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o.: Kč 2 419 032,-- vč. DPH

Kč 1 033 240,-- vč. DPH

 

Kč 3 544 967,25 vč. DPH

 

Kč 2 418 913,60 vč. DPH

 

Bursík & Grafnetter

advokátní kancelář

rámcová smlouva

právní služby v souvislosti s činností prováděnou podle zákona o veřejných zakázkách nebo jiných právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám, maximální rozsah odpracovaných 1 000 hodin

Kč 1 089 000,-- vč. DPH

Kč 1 078 381,75 vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 693 557,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a.s.

 

Kč 3 161 875,-- vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 27 710,-- vč. DPH

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

objednávka

komplexní vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – ČSSZ Chlazení datového centra v Trojské

-       vyhotovení zápisů z jednání hodnotící komise,

-       vypracování rozhodnutí o výběru,

-       odpovědi na případné námitky,

-       další poradenské a konzultační právní služby související s výše uvedenou investiční akcí

Kč 150 000,-- vč. DPH

Kč 150 000,-- vč. DPH

 

Advokáti a advokátní kanceláře

(1. pololetí 2016)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

MSB Legal, v. o. s.; ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o.; Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a. s. a Havel, Holásek&Partners s. r. o., advokátní kancelář

rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

3 prováděcí smlouvy:

MSB Legal, v. o. s. – 2 000 h

ROWAN LEGAL, s. r. o. – 3 000 h

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a. s. a Havel, Holásek & Partners, s. r. o. – 2 000 h

MSB Legal, v. o. s. - Kč 1 766 600,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, s. r. o. – Kč 3 267 000,-- vč. DPH

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a. s. a Havel, Holásek & Partners, s. r. o. - Kč 2 371 600,-- vč. DPH

dosud nečerpány, faktury budou hrazeny v II. pololetí 2016

Bursík & Grafnetter,

advokátní kancelář

rámcová smlouva

právní služby v souvislosti s činností prováděnou podle zákona o veřejných zakázkách nebo jiných právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám, maximální rozsah odpracovaných 1 000 hodin

Kč 1 089 000,-- vč. DPH

Kč 908 770,-- vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář, s. r .o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH.

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 624 814,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s. r. o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a. s.

 

dosud nečerpány, faktury budou hrazeny od II. pololetí 2016

 

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 1. 2016:

 1. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.
 2. Bursík & Grafnetter, advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou na 6 měsíců od 26. 11. 2015. Obsahem smlouvy jsou právní služby v souvislosti s činností prováděnou podle zákona o veřejných zakázkách nebo jiných právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám. Hodinová sazba 900 Kč, maximální rozsah odpracovaných 1 000 hodin. Finanční prostředky k 1. 1. 2016 nečerpány.
 3. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky – 1 mil. Kč (vč. DPH). Obsahem smlouvy je poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem. Hodinová sazba činí 2 722,50 Kč.  Ke dni  1. 1. 2016 jsou vyčerpány finanční prostředky ve výši 573 086 Kč, přičemž ve 2. pololetí 2015 byly vyčerpány prostředky ve výši 88 481 Kč.

 

2015

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 7. 2015:

 1. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky – 1 mil. Kč (vč. DPH). Obsahem smlouvy je poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem. Hodinová sazba činí 2 722,50 Kč.  Ke dni  1. 7. 2015 jsou vyčerpány finanční prostředky ve výši 108 900 Kč.
 2. 2. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.

 

Ve smyslu usnesení vlády usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1057 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 1. 2015:

 1. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena rámcová smlouva na poskytování právních služeb spojených s problematikou EKIS s odměnou 800 000 Kč - vyplaceny finanční prostředky ve výši 375 705 Kč.
 2. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.

 

2014

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 1. 2013 č. 39 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 7. 2014:

 1. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena rámcová smlouva na poskytování právních služeb spojených s problematikou EKIS s odměnou 800 000 Kč - vyplaceny finanční prostředky ve výši 144 380 Kč.
 2. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.

 

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 1. 2013 č. 39 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 1. 2014:

 1. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena rámcová smlouva na poskytování právních služeb spojených s problematikou EKIS s odměnou 800 000 Kč - vyplaceny finanční prostředky ve výši 125 915 Kč.
 2. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin - finanční prostředky nečerpány.

 

2013

Ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 1. 2013 č. 39 naplňuje ČSSZ povinnosti Strategie vlády v boji s korupcí zveřejněním poradců a poradních orgánů k 1. 7. 2013:

 1. HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., uzavřena rámcová smlouva na poskytování právních služeb spojených s problematikou EKIS s odměnou 800 000 Kč
 2. MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, uzavřena rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012. Obsahem smlouvy je poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek. Hodinová sazba od 730 Kč  do 1 176 Kč, maximální rozsah odpracovaných 7 000 hodin.