Povinnosti

O účasti na nemocenském pojištění je třeba informovat příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ, a to pomocí předepsaného formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání).

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) zaměstnanců mohou zaměstnavatelé podávat:

  • v papírové podobě, vyplněním formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), na předepsaném tiskopisu ČSSZ,
  • elektronicky přes VREP ve formátu GovTalk (datová věta v XML formátu)
  • jako elektronické podání zaslané do datové schránky příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, alternativně do datové schránky ČSSZ (název datové schránky: e - Podání ČSSZ, ID 5ffu6xk). Elektronické podání obsahuje datové věty ONZ v elektronické podobě  ve formátu .xml

Za zaměstnance podává formulář jeho zaměstnavatel.

OSVČ se k účasti na nemocenském pojištění přihlašuje sama.

Informace z Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) jsou součástí registru pojištěnců, který vede ČSSZ pro účely provádění nemocenského a důchodového pojištění a který mimo jiné slouží k provádění sociálního zabezpečení a plnění úkolů plynoucích z práva Evropských společenství a mezinárodních smluv. Vznik registru pojištěnců stanovil zákon č. 424/2003 Sb., s účinností od 1. 7. 2005.

Povinnosti detailně