Vzory příkladů správného vyplnění tiskopisu „Příloha k žádosti o dávku“

 Pro potřeby zaměstnavatelů zpracovala ČSSZ vzory příkladů správného vyplnění tiskopisu ČSSZ 89 621 6 „Příloha k žádosti o dávku“.