Zákon o nemocenském pojištění

Technická novela zákona o nemocenském pojištění – od 1. 2. 2018

 

Změny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - od 1. 1. 2013

Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně. Tímto zákonem se mění v zákoně č. 187/2006 Sb. okruh osob účastných nemocenského pojištění, okamžik zániku pojištění a vymezení subjektů plnících úkoly v nemocenském pojištění.

Změny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - od 1. 1. 2012

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. K dalším změnám v zákoně o nemocenském pojištění dochází od 1. 1. 2012 v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, a zákona č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Změny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - od 1. 12. 2009

Dne 1. 12. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 302/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tímto zákonem se mění některé povinnosti ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele a v návaznosti dochází ke změnám tiskopisů.


 

Základní informace o zákonu č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinnému  k 1. 1. 2009

 

Zaměstnanec

 

Zaměstnavatel

 

OSVČ

 

Ošetřující lékaři

 

 

Tiskopisy

 

e - Podání

 

Legislativa

Další informace

Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR