Legislativa

Legislativa

Nemocenské pojištění zaměstnanců je upraveno  zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (odkaz směřuje na Portál veřejné správy).