Poskytování nemocenského od 1. 9. 2008

Dnem 1. 9. 2008 nabývá účinnosti změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění, provedená zákonem č. 305/2008 Sb., kterým se mění zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Od 1. 9. 2008 se na základě této změny nemocenské poskytuje od prvního do třetího dne dočasné pracovní neschopnosti ve výši 25 % denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Nemocenské náleží i při karanténě kratší než 4 dny.

Jestliže vznikne dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa dne 30. 8. 2008 (31. 8. 2008) a trvá i v září, nemocenské se poskytuje ve výši dle předpisů platných od 30. 6. 2008 do 31. 8. 2008, tj. za 1. a 2. 9. 2008 ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Vznikne-li pracovní neschopnosti či karanténa 1. 9. 2008 a později, náleží nemocenské za první tři kalendářní dny pracovní neschopnosti ve výši 25 % denního vyměřovacího základu.