Poskytování dávek nemocenského pojištění dle právní úpravy do 31. 12. 2008