Informace pro příjemce dávek nemocenského pojištění

Od 1. června 2007 začala Česká správa sociálního zabezpečení centrálně vyplácet dávky nemocenského pojištění pro zaměstnance malých organizací (MO) a pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), nemocensky pojištěné z účtu České správy sociálního zabezpečení č. 27-127001. Vlastní výpočet dávek nemocenského pojištění se jako dosud provádí na příslušných územních pracovištích ČSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení a Územní pracoviště PSSZ).V praxi to znamená, že všechny potřebné doklady pro výpočet dávek nemocenského pojištění je třeba zasílat nadále na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení). Informace o vyplacených dávkách podají zaměstnanci na OSSZ/PSSZ, kde dávky nemocenského vypočítali.Centrální výplata dávek nemocenského pojištění probíhá od 1. 6. 2007 pro zaměstnance MO a OSVČ v evidenci Pražské správy sociálního zabezpečení, od 1. 9. 2007 pro zaměstnance MO a OSVČ v evidenci OSSZ Středočeského kraje a od 1. 10. 2007 budou postupně centrálně vypláceny dávky z ostatních krajů. O začátku výplat pro jednotlivé kraje bude ČSSZ příjemce dávek informovat.