Archiv aktualit ze sekce nemocenské pojištění

10. 1. 2014 Nově jsou ze zákona důchodově a nemocensky pojištěni další zaměstnanci

Nejenom zaměstnanci, ale i další osoby s příjmy zdaňovanými jako příjmy ze závislé činnosti (které současně nejsou od této daně osvobozeny) jsou od 1. 1. 2014 ze zákona účastny nemocenského a důchodového pojištění.

 

2. 1. 2013 Změny v povinnostech zaměstnavatelů a OSSZ v souvislosti s výplatou dávek nemocenského pojištění od 1. 1. 2013

Dne 1. 1. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V této souvislosti dochází ke změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZNP“). Tato novela významně mění postup okresních správ sociálního zabezpečení (dále „OSSZ“) i zaměstnavatelů při provádění výkonu rozhodnutí a exekuce z dávek nemocenského pojištění a definuje nové povinnosti zaměstnavatelů a OSSZ v souvislosti s prováděním těchto srážek.

 

7. 3. 2012 Účast na pojištění členů zastupitelstev a členů kolektivních orgánů ÚSC

 

30. 12. 2011 Informace pro ošetřující lékaře - nejdůležitější změny od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti zákon č. 470/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,  o nemocenském pojištění (dále jen „ZNP“).  Nejdůležitější změny týkající se ošetřujících lékařů - vycházky dočasně práceneschopného, ukončování DPN, povinnosti ošetřujícího lékaře, zhodnocení zdravotního stavu, mimořádná opatření při epidemii.

 

23. 12. 2010 Změny v nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. 1. 2011 a změny v postupu ošetřujícího lékaře a zaměstnavatele

Od 1. 1. 2011 se bude nemocenské vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce v období prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti.

 

2. 6. 2010 Změny v nemocenském pojištění od 1. 6. 2010

V oblasti nemocenského pojištění dochází ke změnám ovlivňujícím výši dávek.

 

25. 2. 2010 Kde získáte potřebné informace o nemocenském pojištění?

Pokud potřebujete poradit či zjistit konkrétní informace k nemocenskému pojištění, je Vám k dispozici call centrum pro oblast nemocenského pojištění na telefonním čísle +420 840 406 040

 

29. 12. 2009 Informace o změně výplaty dávek nemocenského pojištění vyplácených zaměstnavatelem

Dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. 1. 2009, vyplácejí zaměstnavatelé a mohou je vyplácet nejdéle do 31. 12. 2009.