Aplikace evropského práva sociálního zabezpečení ve vztahu se Švýcarskem

Dnem 1. dubna 2006 vstoupila v platnost dohoda o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem i vůči novým členským státům (včetně České republiky). Znamená to, že na Švýcarsko se v oblasti koordinace sociálního zabezpečení od tohoto data pohlíží jako na ostatní členské státy EU.

Od 1. dubna 2006 je ČSSZ proto povinna vůči Švýcarsku aplikovat koordinační nařízení Rady č. 1408/71 a 574/72, a pro výměnu informací týkajících se klientů, kteří se pohybují mezi ČR a Švýcarskem, používat evropské formuláře (tzv. E-formuláře).