Pracovníci v pohybu

Smlouvy uzavřené ČR

Pod jednotlivými odkazy níže naleznete informace o vybraných platných a účinných bilaterálních smlouvách v oblasti sociálního zabezpečení, které uzavřela ČR s jinými státy.

 

 

Dále naleznete informace ke smlouvám, které jsou stále platné, ale neaplikují se, protože sociální zabezpečení osob migrujících mezi ČR a těmito státy upravují tzv. koordinační nařízení ES (nařízení EP a Rady ES č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení EP a Rady ES  č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004). Výjimky z tohoto pravidla jsou uvedeny zde.