Žádosti o důchod podle bilaterálních smluv

Žádost o český důchod pro osobu bydlící ve smluvním státě:

  • BULHARSKO
  • Chorvatsko
  • Izrael
  • Kanada
  • Quebeck

Žádost osoby bydlící v ČR o důchod ze smluvního státu:

  • Bulharsko
  • Chorvatsko

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Bulharsku 

 

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

 

NSSI Национален Осигурателен Институт

(Nacionalen Osugyratelen Institut)

bul. A. Stambolijski 62-64

1303 Sofia, BULGARIA

Tel. : (+359 2) 926 10 10

E-mail: mailto: noi@nssi.bg

http: www.nssi.bg

 

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací. 

 

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Chorvatsku


Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Središnja služba
Antuna Mihanoviča 3
10000 Zagreb, CROATIA
Tel.:+385 1 4595-500
http: www.mirovinsko.hr

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Izraeli 

 

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

 

National Insurance Institute

Liaison Office for International Conventions

13, Weizmann Avenue

P.O.Box 90009

91909 Jerusalem, ISRAEL

E-mail: mailto: btlfeed@btl.gov.il

http: www.btl.gov.il

 

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.


Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

 

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Kanadě 

 

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

 

International Operations

Income Security Programs

Human Resources Development Canada

15th floor, Tover B

355 North Riiver Road

Ottawa, Ontario K1A 0L4

CANADA

Tel.: 1 613 957-1954

E-mail: mailto: isp-psr.mail-poste@hrdc-drhc.gc.ca

http: www.hrdc-drhc.gc.ca

 

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

 

Žádost o český důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v Québecu 

 

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

 

Bureau des ententes de sécurité sociale

Régie des rentes du Québec

1055, boul. René-Lévesque est, 13e étage

Montréal (Québec)

Canada H2L 4S5

Tel.: (514) 866-7332

E-mail: isp-psr.mail-poste@hrdc-drhc.gc.ca

http: www.rrq.gouv.qc.ca

 

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod České správě sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

 

Žádost o bulharský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice 

 

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

 

ČSSZ Praha

Křížová 25

225 08 Praha 5

Tel.: 00420 257 061 111

E – mail: mailto: posta@cssz.cz

 

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod příslušnému bulharskému úřadu sociálního zabezpečení k vyřízení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.

 

 

Žádost o chorvatský důchod, kterou vyplňuje žadatel s bydlištěm v České republice 

 

Uvedený formulář, vyplněný hůlkovým písmem, popř. elektronicky, zašlete na níže uvedenou instituci nebo její regionální pobočku podle místa Vašeho bydliště:

 

ČSSZ Praha

Křížová 25

225 08 Praha 5

Tel.: 00420 257 061 111

E –mail: mailto: posta@cssz.cz

 

Tato instituce postoupí Vaši žádost o důchod příslušné chorvatské správě sociálního zabezpečení. V případě potřeby Vás požádá o doplnění dalších informací.